Pirmais sējums lirika 1813--1826

Аннотация

ALEKSANDRS PUŠKINS

KOPOTI RAKSTI

PIECOS SĒJUMOS

PIRMAIS SĒJUMS

LIRIKA 1813--1826

JŪLIJA VANAGA REDAKCIJA

Redakcijas kolēģija:

A. Balodis, A. Bauga, K. Egle, J. Grots, M. Ķempe, B. Saulītis, J. Sudrabkalns

Sasitādītājs Jāzeps Osmanis

Mākslinieks Arturs Apinis

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis